С кого си партнираме

Джиосайкъл е международна мрежа от 50 фирми, разположени на пет континента, която е водещ доставчик на услуги за управление на отпадъците в целия свят. Родени от новаторските дейности на компанията-майка ЛафаржХолсим в сферата на оползотворяването на отпадъци през 70-те и 80-те години на миналия век, ние запазваме изключителното си партньорство с Групата ЛафаржХолсим –най-големият производител на цимент в света. В продължение на десетилетия ние разработваме иновативни услуги за управление на промишлени и битови отпадъци, предназначени за широк кръг клиенти.

В България компанията е представена от Джиосайкъл България ЕООД. Джиосайкъл България е част от семейството на Geocycle от декември 2015 г. Преди това, в продължение на осем години, компанията функционираше на българския пазар под името Екорек България ЕООД.

Цифри и факти

Цифри и факти

Разполагаме с десетки инсталации за предварително третиране и оползотворяване на отпадъци в целия свят.

Локации

Локации

Джиосайкъл работи в над 50 държави на всички континенти. Открийте наш представител в близост до вас.

Контакти

Контакти

Свържете се с нас - за нас е удоволствие да контактуваме със своите клиенти и други заинтересовани страни

Новини и съобщения

Новини и съобщения

Запознайте се с актуални новини от сферата на управление на отпадъците и дейността на Джиосайкъл.