Ангажирани с устойчивото развитие

Светът е изправен пред огромната задача да балансира местните и глобалните усилия за задоволяване на човешките потребности при съхранение на околната среда. Отговорното управление на отпадъците е от решаващо значение за тези усилия. Ние си партнираме с регулаторни органи, правителства, общини и други групи, за да повишим осведомеността по въпросите на отпадъци. Нашата цел е да насърчаваме устойчиви практики за управление на отпадъците и постигане на целта бъдеще без отпадъци.

Общество

Общество

Хората са дълбоко загрижени за качеството си на живот. Ние също.

Регулаторни органи

Регулаторни органи

Партнираме си с контролните органи и законодателната власт за намиране на по-интелигентни решения на проблемите с отпадъците.

Заинтересовани групи

Заинтересовани групи

Обединяваме силите си със заинтересовани от дейността ни групи за насърчаване на устойчиви практики за управление на отпадъците.

Приносът на Джиосайкъл

Приносът на Джиосайкъл

Джиосайкъл дава съществен принос за разрешаване на глобалните предизвикателства, свързани с отпадъците.